Przedsiębiorstwo Usług KomunalnychW latach 70-tych


powstał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W wyniku przekształceń i podziału komunalnego tegoż Zakładu 1 czerwca 1993 roku powstało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EKO" sp. z o.o. W obecnym czasie spółka jest liderem na lokalnym rynku w zakresie pielęgnacji terenów zieleni.

P.U.K. Eko sp. z o. o.

ul. Biskupska 7
14-200 Iława

Tel/fax. 089 648 48 15

eko@komunalne.com
www.komunalne.com