Opłaty za odpady

UWAGA

Zgodnie z wytycznymi Związku Gmin „Czyste Środowisko” opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy wnosić od 1 do 15 dnia każdego miesiąca ZA BIEŻĄCY MIESIĄC.

Opłaty za domki letniskowe należy uregulować do 15 marca

Nie można wnosić opłat „z góry” za nadchodzące miesiące oraz opłat za zaległe miesiące.

Opłaty nie uregulowane w terminie należy konsultować ze Związkiem Gmin pod nr tel. (89) 506 50 15, (89) 506 50 22 lub (89) 506 50 26